ŠKKO Trenčín
Šport, Zdravie, Dlhý život

šport pre deti

Náš športový klub je zameraný aj pre deti ŠPORT HROU. Na účely rozvíjania masovej telesnej výchovy a športu detí a mládeže, podporu športových aktivít, na efektívne a organizované využitie voľného času detí a mládeže, systematickú všeobecnú športovú prípravu, vytvorenie optimálneho predpokladu pre zdravý a duševný vývoj detí, vytvorenie pozitívneho postoju k pohybu a k svojmu telu, ako aj možný výkonnostný rast, a odbornú trénerskú starostlivosť.

Cieľom je ponúknuť deťom a ich rodičom zmysluplne využiteľnú voľno-časovú  pohybovú aktivitu. Nejde o to,  aby sa deti stali profesionálmi, ale je to hlavne služba pre rodičov, ktorí hľadajú pre svoje deti krúžok zameraný na všestrannú pohybovú aktivitu. Dnešná ponuka krúžkov je veľmi pestrá od hokeja, tenisu, futbalu cez kreslenie, keramiku, hudbu až po tanec.

 

Základným cieľom združenia ŠKKOP Trenčín (šport hrou) je:

 • podporovať rozvoj a výchovu detí a mládeže
 • rozvíjať všeobecný pohybový potenciál detí a mládeže
 • činnosť športových hier, gymnastika, atletika, plávanie a lyžovanie s podporou a využívaním atletických pomôcok
 •  vytvorenie primeraných podmienok na zabezpečenie tréningového procesu
 • organizovanie spoločenských športových súťaží
 • organizovanie športových táborov
 • vytváranie podmienok pre činnosť mladých talentovaných športovcov a pre realizáciu nových   projektov
 • organizovať prezentačné športové akcie a podujatia, na ktorých by sa prezentovali deti, mládež, športovci.
 • organizovať výmenné stretnutia s mladými športovcami z iných krajín
 • akýmkoľvek spôsobom rozširovať pôsobnosť súčasného športového potenciálu medzi širokou verejnosťou
 • podporovať akékoľvek športové a pohybové aktivity detí a mládeže, športovcov
 • budovať rozvoj talentovaných a športovo nadaných detí a mládeže

Občianske združenie ŠKKO Trenčín spolupracuje s domácimi a zahraničnými organizáciami a grantovými spoločnosťami, s domácimi a zahraničnými vrcholovými športovcami a reprezentantmi.