ŠKKO Trenčín
Šport, Zdravie, Dlhý život

Šport otvára telesne postihnutým ľuďom bránu do sveta

Šport otvára telesne postihnutým ľuďom bránu do sveta

 

Stále je jednoduchšie urobiť bezbariérový vstup do budovy, ako zrušiť bariéru v hlavách ľudí.

V minulosti postihnutí ľudia akoby ani neboli. Situácia sa zlepšila, bariéry sa pomaly búrajú. Aj šport je jedna z vecí, ktoré tomu napomáhajú. Nato, akí sú naši športovci úspešní, by to však mohlo byť rýchlejšie a intenzívnejšie.

 Po roku 1989 nezadržateľne vstúpili do života našej normálnej populácie ľudia zdravotne postihnutí, predtým často "odkladaní" z očí verejnosti pre "nepríjemný dojem". A keďže šport a telesná výchova majú zásadný a východiskový význam v prakticky celoživotnej rehabilitácii a udržiavaní fyzickej a psychickej kondície zdravotne postihnutého, bolo len otázkou času, kedy sa všetky kategórie týchto handicapovaných, ale športujúcich, premietnu na stránky masmédií.

Súčasný kalendár telesne postihnutých športovcov je veľmi bohatý a objavujú sa medzi nimi aj profesionáli (tenis, basketbal). Športovanie telesne postihnutých má kladný vplyv na rozvoj osobností - rozvíjanie individuálnych schopností, získavanie čiastočnej alebo úplnej samostatnosti a sebestačnosti, napĺňanie seberealizačných a ašpiračných tendencií, prípadne zvládanie a odreagovanie nefyziologických a psychických stresov. Telesná výchova a šport majú tak možnosť prispieť k šanci žiť plnohodnotný život vrátane zapojenia sa do rodinného života, práce a prípadných spoločenských funkcií.