ŠKKO Trenčín
Šport, Zdravie, Dlhý život

Návrat do života vďaka športu

  1. Šport je po úraze či chorobe cestou späť do spoločenského života
  2. Prístup k športu musí byť pre postihnutých dostupnejší
  3. Záujem o šport hendikepovaných stále rastie, a to najmä vďaka paralympijským hrám

Úraz môže navždy zmeniť celý život. Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), približne 20 až 50 miliónov ľudí utrpí počas jedného roka zranenia len pri dopravných nehodách. Kým niektoré zranenie zostanú trvalé, ostatné môžu byť zmiernené pravidelným cvičením. V zime na prelome roka 2011 a 2012 bol vypracovaný prieskum, ktorý skúmal úlohu športu v živote ľudí s telesným postihnutím. Najvýraznejším výsledkom štúdie bol zistenie, že práve šport je prostriedkom zlepšenia kvality života ľudí s postihnutím.

Motivácia začať so športom ide podľa štúdie aj za úroveň zlepšenia telesných dispozícií, keďže pravidelné športovanie vedie aj k väčšej autonómii a k ľahšiemu prekonávaniu životných prekážok telesne postihnutých ľudí. „Zdravotne postihnutí športovci sú omnoho samostatnejší ako tí, čo nešportujú. Športovci sa často stretávajú s novými ľuďmi a situáciami a sú často nútení prekonávať prekážky, najmä pri cestovaní. Netvrdím, že ich život je ľahší, ale je určite otvorenejší,

Dôležitý je najmä prístup k športu

 

Šport je zvyčajne po nehode dôležitou súčasťou rehabilitácie, ktorá pomáha ľuďom pri návrate do telesnej kondície,“
Šport však môže hrať kľúčovú úlohu v životoch ľudí s trvalým telesným postihnutím, ktorá ide ďaleko za fyzickú rehabilitáciu. Cez šport sa môžu stať zdraví aj postihnutí športovci súčasťou spoločnosti.

Rehabilitácia sa často stáva pre telesne postihnutých miestom prvého kontaktu so športom. Na to však, aby v športe pokračovali, musia mať zabezpečených niekoľko základných podmienok. Často, aj keď zariadenie ponúka možnosť športovať pre telesne postihnutých, je pre športovcov dopravne ťažko prístupné či neposkytuje základné informácie, čo môže sťažovať aj obyčajné prihlásenie na aktivitu.

Ako zistila štúdia, práve internet hrá kľúčovú úlohu v prístupe postihnutých ľudí k športu. Ako kompenzáciu za sťaženú mobilitu poskytuje skvelý nástroj na kontakt so svetom. Tok informácií, ktorý ním prúdi, zľahčuje prístup k športovaniu. Miesta, ako napríklad dostupné športoviská, sa dajú prostredníctvom internetu ľahko vyhľadať. Taktiež sa na internete dajú kontaktovať kompetentní ľudia či vymieňať skúsenosti.

Snažíme sa motivovať postihnutých ľudí aby začali so športom, a podporovť tých ktorý v športe nasli slobodu.

Pretože paralympijskí športovci nie sú druhoradí športovci. Ambície, profesionalita a tímový duch ich často vyburcuje k excelentným výkonom a robí z nich športové hviezdy a vzory pre nás všetkých.