ŠKKO Trenčín
Šport, Zdravie, Dlhý život

Kontakty

Športový klub, Občianske zduženie

  • názov: ŠK KO Trenčín
  • adresa sídla: 1. mája 166/5, 911 01 Trenčín
  • tel: +421 911 143 330
  • ičo: 42 281 768
  • dič: 2023971015
  • Predseda klubu: Bc. Ilyas Merdaa (HDSE)