ŠKKO Trenčín
Šport, Zdravie, Dlhý život

Boccia

Boccia, alebo Bocce je šport určený nielen pre telesne postihnutých športovcov, ktorí majú poruchu funkcie všetkých štyroch končatín, ale aj pre zdravých športovcov. Od roku 1984 sa zaraďuje medzi paralympijské disciplíny, medzi olympijskými disciplínami nemá ekvivalent. V súčasnosti sa boccia hráva vo viac ako 50 krajinách sveta.

Cieľ hry

Každý hráč/pár/tím má k dispozícii 6 lôpt. Jeden hráč/pár/tím má červené lopty, druhý modré. Úlohou každého hráča/páru/tímu je dostať svoje lopty bližšie k hlavnej lopte bielej farby (lopta sa volá "jack"), ako súper.

Priebeh hry

Každý zápas začína losovaním farieb. Hráč/pár/tím s červenými loptami začína hrať ako prvý. Ako prvú loptu hodí "jacka"

Následne je jeho úlohou dostať svoju loptu čo najbližšie k "jackovi". Keď tak urobí, na rade je hráč/pár/tím s modrými loptami. Jeho úlohou je dostať svoju loptu ešte bližšie ako ju má hráč/pár/tím s červenými loptami. Hrá dovtedy, kým sa mu to nepodarí. Keď sa mu to podarí, opäť je na rade hráč/pár/tím s červenými, a opäť hrá dovtedy, kým nebude mať jednu zo svojich lôpt bližšie k "jackovi". Takto hra pokračuje, až kým hráči/páry/tímy neminú všetky svoje lopty. Keď ich minú, rozhodca porovná počet najbližších lôpt jednej farby s prvou najbližšou loptou súperovej farby. Koľko lôpt je bližšie, toľko bodov hráč/pár/tím dostane. Ak hráč/pár/tím nestihne odohrať všetky svoje lopty v časovom limite, zvyšné lopty nemôže odhodiť. Časový limit plynie iba tej strane, ktorá práve hrá.

Náradie potrebné ku hre

 

  • Lopty - 6 červených, 6 modrých, 1 biela; váha 1 lopty: 275g (+/- 12g), obvod 1 lopty: 270mm (+/-8mm); sú vyrobené prevažne z kože a sú plnené pieskovým granulátom
  • Rampa - pomôcka pre hráčov v kategórii BC3, jej rozmery nesmú prekročiť rozmery boxu
  • Časomiera - ukazuje hráčom/párom/tímom ich časové limity
  • Indikátor farby - používa ho rozhodca na ukazovanie, ktorej farby lopty majú byť odhodené; vyzerá ako ping-pongová raketa, z jednej strany červená, z druhej strany modrá