ŠKKO Trenčín
Šport, Zdravie, Dlhý život

Úvod

Vitajte na našej stránke.

Trenčiansky športový klub, občianske združenie ( ďalej len ŠK KO Trenčin OZ ). Hlavnou úlohou je napomáhať rozvoju telovýchovy a športu medzi občanmi v mestskej časti a vytvárať podmienky pre realizáciu ich mnohostranných záujmov a záľub so zameraním na upevňovanie zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti.